Naar aanleiding van Erfgoeddag 2023 nodigt Musea Hunnegem te Geraardsbergen Urban
Sketchers Belgium uit op zondag 23 april.
Musea Hunnegem is gevestigd in een voormalig klooster van de zusters Benedictinessen en is
de bakermat van de stad Geraardsbergen.
In de voormalige Romaanse kerk kan je in het Huge Museum de ontstaansgeschiedenis van de
stad en van de priorij Hunnegem ontdekken. In het MAVF, het Museum en Archief van de
Vlaams Film kom je alles te weten over de geschiedenis van de Vlaamse film. En voor de
stripliefhebbers is er de Huge Comic Corner. Tot slot kan je in het Museum Luchtoorlog WO2
terecht voor een overzicht van de in de regio geborgen oorlogsvliegtuigen uit de 2de
Wereldoorlog.
Op Erfgoeddag zijn de musea gratis te bezoeken. De hele dag door kunnen schetsers deze
unieke locatie en omgeving tekenen.
In de Kapittelzaal van het museum is er de hele dag door een tentoonstelling te zien met
tekeningen van Geraardsbergen en andere locaties gemaakt door Urban Sketchers van over
het hele land. Deze tentoonstelling is maar voor een dag en is zeker niet te missen.
We sluiten de dag af met een throwdown in de Kapittelzaal om de tekeningen van de dag te
bewonderen.
Ben je zelf Urban Sketcher, breng dan je schetsboek en tekenmateriaal mee en teken met ons
mee. Neem ook gerust een oude schetsboek of wat losse tekeningen mee om bij te plaatsen in
de toonkasten.
Ook als je zelf niet tekent is een bezoek die dag meer dan de moeite waard. Kom kijken naar de
unieke werken op onze tentoonstelling. En zie ook de tekenaars aan het werk in en rond de
musea.
Meer info:
Erfgoeddag: https://www.facebook.com/erfgoeddag
Musea Hunnegem: https://www.museahunnegem.be

 

Halewijn Geerts

 

 

A l’occasion de la Journée du Patrimoine 2023, Musea Hunnegem à Geraardsbergen invite
Urban Sketchers Belgium le dimanche 23 avril.
Musea Hunnegem est situé dans un ancien couvent des sœurs bénédictines et est le berceau
de la ville de Geraardsbergen.
Dans l’ancienne église romane, vous pourrez découvrir l’histoire de la ville et du prieuré de
Hunnegem dans le musée Huge. Au MAVF, le musée et les archives du cinéma flamand, vous
apprendrez tout sur l’histoire du cinéma flamand. Et pour les amateurs de bandes dessinées, il
y a le Huge Comic Corner. Enfin, vous pouvez visiter le Museum Luchtoorlog WO2 pour un
aperçu des avions de guerre de la Seconde Guerre mondiale récupérés dans la région.
Lors de la Journée du Patrimoine, les musées se visitent gratuitement. Tout au long de la
journée, les dessinateurs peuvent dessiner les musées et les environs.
Dans le Kapittelzaal du musée, il y a une exposition toute la journée avec des dessins de
Geraardsbergen et d’autres lieux réalisés par Urban Sketchers de tout le pays. Cette exposition
ne dure qu’une journée et est à ne pas manquer.

Nous terminons la journée aves un throwdown dans le Kapittelzaal pour admirer les dessins du
jour.
Si vous êtes vous-même un Urban Sketcher, apportez votre carnet de croquis et votre matériel
de dessin et dessinez avec nous. N’hésitez pas à apporter un carnet de croquis ou quelques
dessins détachés pour notre expo.
Même si vous ne vous dessinez pas, une visite ce jour-là vaut plus que la peine. Venez voir les
œuvres uniques de notre exposition. Et voyez aussi les artistes à l’œuvre dans et autour des
musées.
Plus d’infos:
Erfgoeddag: https://www.facebook.com/erfgoeddag
Musea Hunnegem: https://www.museahunnegem.be

 

Halewijn Geerts